martes, 10 de febreiro de 2015

+ Actividades que debedes realizar (actividades para martes e mércores)

Exercicios do libro de texto (no caso de que o alumnado non teña na aula o libro de texto correspondente, haberá que facerlle fotocopias):
*páxs. 100-101
*páxs. 118-119
páxs. 146 (todos)-147 (ex. 2-3) 

*O que non dea tempo na aula rematarase na casa.

2 comentarios: